23 Język polski 23
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 ML 2t historia
ML 5s j.polski
ML 3s historia
MC 2m chemia
ML 1d historia
2 8:50- 9:35 ML 4s j.polski
ML 5s j.polski
ML 1m j.polski
Ga 3c wos
ML 1b historia
3 9:40-10:25 ML 4s j.polski
ML 2l historia
ML 2t historia
BR 3d j.polski
ML 4s j.polski
4 10:40-11:25 ML 5s j.polski
ML 3d historia
5m j.angielski
BR 1d j.polski
MM 2c matematyka
5 11:30-12:15 ML 1m historia
ML 3a wos
GM 1e wych.rodz.
LM 1e BiZ
ML 4s zaj z wych
6 12:20-13:05 ML 3s historia
ML 3c historia
  BR 1d j.polski
 
7 13:15-14:00 ML 1m j.polski
ML 1m historia
BR 3O j.polski
ML 3l historia
ML 5s z.rozw.hum.
8 14:05-14:50 ML 1m j.polski
ML 2l historia
BR 3O j.polski
  ML 3l historia
9 14:55-15:40     BR 2O j.polski
   
Obowiązuje od: 11.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 2023-09-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum